Skatteprocess

Enligt statistik från Skatteverket som avser antalet skattemål i första domstolsinstans – förvaltningsrätten – förlorar ungefär 75 % av skattebetalarna sina överklaganden. Empiriska studier visar att förekomsten av ett kvalificerat ombud i princip dubblar ändringsfrekvensen till enskildes fördel. Det är alltså väsentlig skillnad mellan att ha rätt och att få rätt.

Skatterätten är omfattande och komplicerad. Eftersom en felaktig tillämpning av förfarandereglerna kan leda till motgång för den enskilde trots en rättfärdig sak förutsätter en skatteprocess förutom god kännedom om de materiella reglerna även insikt om de formella reglerna. Det är därför viktigt ta hjälp av skattejurist med rätt kompetens och erfarenhet av skattetvister.

Filip Savic är specialiserad på biträde i skattemål hos Skatteverket och skattedomstolarna och har mer än 20-års erfarenhet från revisionsrelaterade frågeställningar som skattetillägg, betalningssäkring, anstånd, företrädares betalningsansvar för bolagets skatteskulder, personlig konkurs och återvinning i konkurs samt brottmålsprocesser: Dels som skatteombud för Skatteverket under drygt 10 års tid, dels som privat ombud med över 1 000 hanterade skattemål sedan 2012.

Med hänsyn till det komplicerade regelverket samt de värden som står på spel rekommenderar vi att ni kontaktar oss så tidigt som möjligt i processen.