Advokat och skattejurist

Filip Savic
Advokat Filip Savic tillhandahåller sedan år 2012 biträde i skattefrågor och skatterevisioner hos Skatteverket och förvaltningsdomstolarna. Sedan år 2017 bedrivs verksamheten tillsammans med kollegan advokat Hans Sundverg genom Advokatfirman Sundberg & Savic HB som även har inriktning mot ekobrottmål; Tillsammans har vi mer än 70-års erfarenhet från ekonomisk juridik och brottmål.

“Det svåraste att förstå här i världen är inkomstskatten.”

– Albert Einstein

 • Skattetvister

  Vi är specialiserade på biträde i skattemål hos Skatteverket och skattedomstolarna och har omfattande erfarenhet från revisionsrelaterade frågeställningar som skattetillägg, betalningssäkring, anstånd, företrädares betalningsansvar för bolagets skatteskulder, personlig konkurs och återvinning i konkurs samt brottsmålsprocesser.

  Skatteprocess
 • Ekobrott

  Ekonomisk brottslighet är ett samlingsbegrepp för ett flertal typer av brott. De absolut vanligaste ekobrotten är bokföringsbrott och skattebrott.

  Andra typer av ekobrott är bedrägeri och trolöshet mot huvudman liksom insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan. En typ av brott där åtal börjat väckas i större omfattning på senare tid är penningtvättsbrott.

  Ekobrott

Advokatfirman Sundberg & Savic har huvudkontor
i Malmö men verksamheten är riksomfattande
med klienter över hela Sverige. Kontakta oss gärna
för en konsultation i ert ärende.