Offentlig försvarare

Som misstänkt för brott har du normalt rätt till en offentlig försvarare. Du har rätt att själv välja vilken advokat du vill ska företräda dig. Du gör detta genom att informera polisen eller åklagaren om vem du begär ska företräda dej såsom offentlig försvarare.

En offentlig försvarare ersätts av staten. Om du döms för ett brott kan du dock blir skyldig att betalat tillbaka hela eller delar av försvararkostnaderna. Saknar du inkomst eller döms till längre fängelsestraff bärs kostnaden normalt av staten.

Vi på Advokatfirma Sundberg & Savic åtar oss tar sig uppdrag som försvarsadvokat i alla typer av ekobrottmål. 

Affärsidén var en specialinriktad advokatbyrå inom dessa områden.

Till skillnad mot traditionella brottmål utgörs ”motståndarsidan” av specialutbildade åklagare inom Ekobrottsmyndigheten som till sitt förfogande har ekorevisorer och processförare från Skatteverket. Brotten utreds antingen av särskilt skolade utredare på EBM eller skattebrottsenheten. Det är därför lätt att det blir slagsida i styrkeförhållandet vad gäller; åklagare – misstänkt.

Genom att vi dagligen ägnar vår tid åt brott såsom bokföringsbrott, skattebrott, penningtvättsbrott, bedrägerier, trolöshet mot huvudman m m, kompletterar vi ständigt vår tidigare kompetens med erfarenheter om hur åklagarna på EBM lägger upp sitt arbete. Vi kan därför snabbt bedöma bevisläget och bestämma klientens position i processen.

Byte av offentlig försvarare

Om du har fått en försvarsadvokat som du är missnöjd med kan du själv begära byte. En begäran om byte skickas till domstolen. Du beskriver då varför du är missnöjd och vill byta samt vem du önskar byta till. Det är dock inte alltid som domstolen beviljar begäran om byte.

Privat försvarare

Du som inte har rätt till en offentlig försvarare kan anlita en privat försvarare. Du kan också anlita en privat försvarare om du vill byta din offentliga försvarare till någon annan, men domstolen inte tillåter det.
Vid anlitande av en privat försvarare betalar du själv för advokatens arbete. Hur mycket det kostar beror bland annat på hur mycket tid som uppdraget kräver.