Om Filip Savic

Min bakgrund är en jur.kand. från Lunds Universitet. Under ett decennium arbetade jag på Skatteverket som jurist: Jag drev i denna roll åtskilliga mål om skönsbeskattning, svart arbetskraft, ond tro, osanna fakturor och skattetillägg, mm samt deltog i skatterevisioner och betalningssäkringar.

Under min tid på Skatteverket höll jag dessutom interna utbildningar inom beskattning/skattetillägg och var verksam som rättslig kontaktperson i nätverken personbeskattning och skatteförfarande. Erfarenheten har inte enbart gett mig insikt i materiella och förfaranderättsliga skattefrågor utan även lärt mig förstå myndighetens språk och rutiner.

Tiden efter Skatteverket var jag verksam som compliance officer inom finansbranschen–vilket har gett mig god kunskap om penningtvätt och de olika börsbrotten (insiderbrott och marknadsmanipulation).

Mellan åren 2012 och 2017 arbetade jag för egen räkning som skattejurist genom att biträda mina klienter vid skatterevisioner, frivilliga rättelser, förhandsbesked och domstolsprocesser. I det dagliga arbetet stötte jag på frågor kring fåmansföretag, entreprenörskap, bolagspaketeringar, internationell beskattning, fastighetsfrågor och självrättelse av tillgångar i utlandet. Med erfarenheten följer även viss praktik inom familjerätt, affärsjuridik och transaktionsrelaterade frågor.

Sundberg & Savic

Efter att jag antagits som ledamot i Advokatsamfundet år 2017 har jag ingått i byrågemenskap med advokat Hans Sundberg. Tillsammans åtar vi oss försvararuppdrag i ekobrottmål samt tillhandahåller skatterättslig specialistkompetens vid skatterevisioner och andra processer mot Skatteverket.

Ekobrottsadvokaterna