Warning: A non-numeric value encountered in /customers/3/b/8/skattejuristen.se/httpd.www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

FRAMGÅNGSFREKVENS

STATSUnder 2016 har advokat Filip Savic fört ett stort antal skatteprocesser vid ett flertal förvaltningsrätter och kammarrätter samt Högsta förvaltningsdomstolen, bland annat gällande oredovisade intäkter, svart arbetskraft, ond tro, osanna fakturor, skönstaxering, begränsat/obegränsat skattskyldighet, fast driftställe, CFC-bolag samt eftertaxering och skattetillägg. I processerna vann klienterna framgång i ca 50 % av överklagandena till förvaltningsrätten och ca 30 % av överklagandena till kammarrätten.

Jämförelsevis ska framföras att enligt statistik från Skatteverket som avser antalet skattemål i första domstolsinstans, förvaltningsrätten, under åren 2013–2015 så uppgår den generella ändringsfrekvensen till 25 %. Totalt har då 30 547 ärenden inom inkomsttaxering, moms och löneavgifter överklagats av den enskilde till en förvaltningsrätt. Domstolen har då beslutat till den enskildes fördel i ungefär vart fjärde ärende (19% av fallen avseende inkomsttaxering, 29% avseende moms och 27% av frågor om löneavgifter). Enligt tidigare uppgifter från FöretagarFörbundets och Skattebetalarnas Förenings rapport om småföretagares rättssäkerhet ”SÅ STÄRKER VI RÄTTSSÄKERHETEN – 2010” så ändras inom skatteområdena sammantaget 27 % i kammarrätten. Det ska påpekas att statistiken avseende kammarrätten inte skiljer på ändringar till Skatteverkets respektive den skattskyldiges förmån. Det ska dock påpekas att Skattebetalarnas förening publicerat en egen kartläggning av 300 skattemål under perioden oktober–december 2015 i Stockholms Kammarrätt som visar att  Skatteverket förlorar mer än hälften av skatteprocesserna när Skatteverket själva överklagar till kammarrätten.