Warning: A non-numeric value encountered in /customers/3/b/8/skattejuristen.se/httpd.www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

SKATTEREVISION

tjanster4.3Skatterevision är en utredningsform som Skatteverket har rätt att vidta hos personer som är eller kan antas vara bokföringsskyldiga.

En skatterevision ska bygga på en samverkan mellan företaget och Skatteverket. Trots föreskrifterna om samverkan är det emellertid lätt hänt att samarbetssvårigheter uppstår; Personkemin kanske inte stämmer och företagaren kan tycka att Skatteverket inte förstår den reviderade verksamheten eller tjänstemännen upplevs som överdrivet nitiska. På grund av regelverkets komplexitet kan det vara en god idé att anlita hjälp redan när revisionen inleds. Många företagare tar hjälp alldeles för sent i processen, alternativ förlitar sig till bolagets bokförare/revisor eller en allmänpraktiserande advokat som normalt saknar nödvändig insikt i de formella skattereglerna. Osäkra eller felaktiga svar i början av en skattetvist kan vara förödande för trovärdigheten och ödesdigra för utgången i ärendet.

Skatteverket har dessutom en generell skyldighet att anmäla brottsmisstankar inom skatteområdet. Anmälan ska göras så snart det finns anledning att misstänka att ett sådant brott har begåtts. Utgångspunkten är att Skatteverket redan har gjort en brottsanmälan när revisionspromemorian meddelas, förutsatt att ändringsbeloppet överstiger ambitionsnivån (44 500 för inkomstår 2015).

Enligt Ekobrottsmyndigheten kommer närmare 80 procent av alla anmälningar om ekobrott från Skatteverket och konkursförvaltare. Enligt samma källa är uppklaringsprocenten för denna typ av brottslighet hög, vilket beror på att det nästan alltid finns en misstänkt när anmälan görs. Åklagaren åberopar undantagslöst Skatteverkets utredning som avgörande bevisning. Genom att uppgifter som lämnas i skatteutredningen förs över och in i brottmålsprocessen smyger sig alltså de låga beviskrav och den bristande kontradiktion som råder i skatteförfarandet in i brottmålsprocessen. Dessutom kan omständigheter som är till fördel i skatteprocessen ligga den enskilde till last i brottmålsprocessen. Eftersom domstolarna och övriga aktörer i brottmålsprocessen generellt har bristfällig kompetens angående centrala skatterättsliga och bokföringsrättsliga frågeställningar accentueras betydelsen av att redan under skatteutredningen anlita ett kvalificerat ombud som är insatt i både skatteförfarandereglerna och de straffprocessuella bestämmelserna.

Vi har särskild inriktning på biträde vid skatterevision och en betydande del av uppdragen avser så kallade EKO-revisioner, dvs. revisioner inom projekt med särskild inriktning på ekonomisk brottslighet (tongivande aktörer, osanna fakturor, svart arbetskraft, oredovisade intäkter, etc.). Dessutom åtar vi oss även uppdrag som försvarare i ekobrottmål vilket skapar de bästa de bästa förutsättningarna för försvar. Vi rekommenderar att ni kontaktar oss så tidigt som möjligt i processen.