Warning: A non-numeric value encountered in /customers/3/b/8/skattejuristen.se/httpd.www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

EKOBROTT

advokat-hans-sundberg-ekonomisk-brottslighetEkonomisk brottslighet är ett samlingsbegrepp för ett flertal typer av brott. De absolut vanligaste ekobrotten är bokföringsbrott och skattebrott.

Andra typer av ekobrott är bedrägeri och trolöshet mot huvudman liksom insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan. En typ av brott där åtal börjat väckas i större omfattning på senare tid är penningtvättsbrott.

Skatteverket liksom en konkursförvaltare är skyldiga att göra anmälan om misstänkt brott till Ekobrottsmyndigheten. Härefter fattar åklagaren beslut om att inleda en förundersökning. Det är då viktigt att den som blir misstänkt har biträde av en advokat med erfarenhet av ekobrottmål.

Alla som delges misstanke om ett ekobrott har rätt till offentlig försvarare.

Förundersökningen är avgörande för att fastställa den misstänktes position i en eventuell rättslig process. Det kan inte nog betonas hur viktigt det är att samarbetet mellan försvarare och den misstänkte inleds redan då förundersökningen påbörjas.

Ett uppdrag som försvarare inom ekonomisk kriminalitet kräver speciella kunskaper i t e x skatterätt, bolagsrätt, bokföring m m samt processvana från denna typ av mål. Det är därför vår advokatverksamhet är inriktad enbart på ekobrottmål och skatteprocesser. Vi erbjuder alla våra klienter – oavsett målets omfattning – att ta del av vår samlade kompetens och erfarenhet.