Warning: A non-numeric value encountered in /customers/3/b/8/skattejuristen.se/httpd.www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

OM MIG

HighCourt-44Min bakgrund är en jur.kand. från Lunds Universitet. Under ett decennium arbetade jag på Skatteverket dels som skattehandläggare, dels som skatteintendent och processförare. Som förordnad processförare har jag drivit åtskilliga processer för Skatteverkets räkning och deltagit i skatterevisioner och betalningssäkringar, processat mål om skönsbeskattning, svart arbetskraft, ond tro, osanna fakturor och skattetillägg, upprättat brottsanmälan vid misstanke om skattebrott, handlagt anståndsärenden, etc. Under min tid på Skatteverket höll jag dessutom interna utbildningar inom personbeskattning och skattetillägg samt var verksam som rättslig kontaktperson i nätverken personbeskattning och skatteförfarande. Erfarenheten har inte enbart gett mig insikt i materiella och förfaranderättsliga skattefrågor utan även lärt mig behärska myndighetens språk och rutiner.

Tiden efter Skatteverket var jag verksam som finansiell planerare inom finansbranschen. I det dagliga arbetet stötte jag på skattefrågor kring fåmansföretag, entreprenörskap, bolagspaketeringar, internationell beskattning, fastighetsfrågor samt frivillig rättelse av tillgångar i utlandet. Med erfarenheten följer även praktik inom familjerätt, affärsjuridik och transaktionsrelaterade frågor.

Mellan åren 2012 och 2017 arbetade jag för egen räkning som skattejurist och processpecialist genom att biträda mina klienter vid skatterevisioner, frivilliga rättelser, förhandsbesked och domstolsprocesser samt tillhandahålla rådgivning avseende främst mervärdesskatt, överlåtelser och omstruktureringar av företag och fastighetsinnehav och internationell personbeskattning.

Efter att jag antagits som ledamot i Advokatsamfundet år 2017 har jag ingått i byrågemenskap med advokat Hans Sundberg. Tillsammans åtar vi oss försvararuppdrag i ekobrottmål samt tillhandahåller skatterättslig specialistkompetens vid skatterevisioner och andra processer mot Skatteverket.