Warning: A non-numeric value encountered in /customers/3/b/8/skattejuristen.se/httpd.www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

NYHETER

JO mycket kritiskt

I ett tidigare mål fick byrån framgång i Förvaltningsrättens i Malmö dom 11913-14 gällande utdömande av vitesföreläggande. I processen bestred vi SKV:s ansökan med hänvisning till att vi under förfarandet hos Skatteverket åberopat vitesförbudet och eftersom...

läs mer

Byrån vinner delvis framgång i mål om ond tro

Skatteverket ansåg i samband med revision att bolaget under den grans­kade perioden har köpt in maskiner och fordon på s.k. skenbolags VAT-nr. Vissa av de maskiner/fordon som har köpts in på skenbolags VAT-nr har även transfererats via andra mellanliggande bolag. Som...

läs mer

Byrån vinner mål om oredovisade insättningar

Skatteverket har uppmärksammat att det gjorts insättningar på den skattskyldiges konto som inte ryms inom deklarerade inkomster. Sammanlagt har det gjorts överföringar till kontot med 670 000 kr men inkomster har redovisats med 235 913 kr. Enligt Skatteverket är...

läs mer

Automatiskt informationsutbyte & slutet på banksekretessen

Regeringen undertecknade i oktober 2014 ett multilateralt avtal om att genomföra OECD:s globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (“AEOI”). OECD:s standard (Common Reporting Standard, ”CRS”) bygger på den amerikanska lagstiftningen...

läs mer

Skatterättsnämnden: Fast driftställe

  Skatterättsnämnden har 2016-02-01 meddelat ett intressant förhandsbesked som belyser problematiken med fast driftställe (dnr 127-14/D). Sammanfattningsvis har ett utländskt företag utan eget kontor eller plats för näringsverksamhet i Sverige ansetts få fast...

läs mer

Byrån vinner mål om oredovisade löner

Företagaren har bedrivit ambulerande servering i matvagnar på olika marknader och festivaler runt om i Sverige. Skatteverket har vid revision uppmärksammat att flera personer registrerats i personalliggaren som inte fått lön enligt kontrolluppgift. Som förklaring har...

läs mer