Warning: A non-numeric value encountered in /customers/3/b/8/skattejuristen.se/httpd.www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Tre delägare drev gemensamt ett ägarbolag med tre dotterbolag som i sin tur ägde var sin restaurang där varje delägare ansvarade för vars ett serveringsställe. Skatteverket reviderade  en av restaurangerna och gjorde bedömningen att detta bolag hade bedrivit festverksamhet som inte har redovisats i bokföringen och att bristerna var så omfattande att bokföringen inte kunde ligga till grund för beskattningen. Skatteverket beslutade också att företrädaren för den restaurangen skulle beskattas för de belopp som uteslutits från bolagets bokföring och inte använts till kostnader i bolaget.

Den delägare som beskattats löstes ut ur koncernen och det reviderade bolaget avyttrades till honom. Socialnämnden i Stockholms Stad beslutade dock att återkalla serveringstillståndet för de kvarvarande delägarna med motiveringen att missförhållanden som har förekommit på ett serveringsställe kan läggas till grund även för prövning av andra serveringstillstånd som innehas av samma bolag (HFD 201l ref. 44).

Genom vårt biträde argumenterade vår huvudman för att det av det åberopade rättsfallet framgick att det skulle göras en helhetsbedömning av hur missförhållandena påverkar de enskilda individernas personliga lämplighet samt att de kvarvarande delägarna innan nämndens ingripande hade vidtagit åtgärder för att rätta till de brister som har kommit fram och eftersom de båda inte var delaktiga i ett eventuellt skatteundandragande fanns det skäl att låta ingripandet stanna vid en varning istället för återkallelse.

Förvaltningsrätten har därvid delat vår bedömning.