Warning: A non-numeric value encountered in /customers/3/b/8/skattejuristen.se/httpd.www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

I Regeringens skrivelse 2016/17:38 aviseras kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer.

Bestämmelserna föreslås ändras på så sätt att en fastighet anses avyttrad om den överlåts till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag mot ersättning som överstiger ett visst värde. Detta värde ska vara fastighetens skattemässiga värde om fastigheten är en näringsfastighet och dess omkostnadsbelopp om den är en privatbostadsfastighet.

Lagändringarna bör träda i kraft den 1 augusti 2017 men reglerna föreslås tillämpas retroaktivt från och med den 28oktober 2016.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

Enligt gällande regler är det under vissa förutsättningar möjligt för en fastighetsägare som är en fysisk person och som avser att sälja sin näringsfastighet att få en betydligt lägre skattekostnad genom att inför försäljningen paketera fastigheten i ett bolag, dvs. att placera fastigheten i ett bolag som kan avyttras utan skattekonsekvenser.

Dels behöver det inte göras någon återläggning av tidigare medgivna värdeminskningsavdrag på fastigheten i den enskilda näringsverksamheten, dels kan en revers ställas ut till överlåtaren/gåvogivaren som inte beskattas så länge ersättningen understiger taxeringsvärdet.

Kommentar

Den skatteplanering som förslaget avser att motverka medför enligt Regeringen ett betydande skattebortfall. Enligt Skatteverkets iakttagelser används den beskrivna skatteplaneringen frekvent och Skatteverket har beräknat skattebortfallet under 2011 till 495 miljoner kronor.

Förutom att motverka skattebortfallet kommer regleringen antagligen att gynna köpares situation. Vid fastighetstransaktioner genom bolagspaketering erhåller köparen bl.a. ett lägre avskrivningsunderlag jämfört med en direktförsäljning eftersom det tidigare skattemässiga restvärdet anses som omkostnadsbelopp i det bolag som köparen förvärvar. Det brukar i dessa sammanhang talas om en latent skatteskuld eftersom den uteblivna beskattningen dessutom kan drabba den externa köparen om denna i framtiden avyttrar fastigheten direkt från aktiebolaget.