Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/3/b/8/skattejuristen.se/httpd.www/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210 Byrån vinner delvis framgång i mål om ond tro | Skattejuristen Warning: A non-numeric value encountered in /customers/3/b/8/skattejuristen.se/httpd.www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Skatteverket ansåg i samband med revision att bolaget under den grans­kade perioden har köpt in maskiner och fordon på s.k. skenbolags VAT-nr. Vissa av de maskiner/fordon som har köpts in på skenbolags VAT-nr har även transfererats via andra mellanliggande bolag. Som bevis har Skatteverket bland annat pekat på att maski­nerna har köpts in till priser exkl. mervärdesskatt som understiger leverantörernas mervärdesskattefria inköp i det andra EU-landet. Med hänsyn till företagsledarens kunskaper om maski­ners marknadsvärde kan det antas att bolaget varit medveten om att detta inte varit normala affärsmässiga transaktioner. Leveranserna från utlandet har dessutom skett till Umeå hamn och där hämtats upp av ett av bolaget anlitat transportföretag. Transporterna har således inte skett genom leverantörbolagens försorg. I något fall har även hämtning skett av bolaget i utlandet. Skatteverket ansåg därför att det har varit bolaget som har varit den verkliga köparen och som har haft den faktiska förfoganderätten till varorna och det har därför inte förelegat rätt för bolaget att dra av den ingå­ende mervärdesskatten på fakturorna från skenbolagen.

Bolaget överklagade varvid förvaltningsrätten konstaterade att då det finns handlingar till stöd för att de s.k. skenbolagen ingått köpen med säljarna, betalning m.m. har skett från de s.k. skenbolagen, även andra aktörer varit inblandade i vissa fall och det inte närmare framgår av utredningen vilka leveransvillkor som gällt vid de s.k. skenbolagens köp kan det således inte uteslutas att mervärdesskattepliktig omsättning kan anses föreligga mellan de utländska säljarna och de s.k. skenbolagen. I sådana fall kan avdrag för ingående mervärdesskatt inte nekas på grund av att omsättning inte kan anses ha skett mellan bolagen och de s.k. skenbolagen. Förvaltningsrätten fann därför att Skatteverket inte har haft fog för att neka bolaget avdrag för ingående mervärdesskatt genom tillämpning av principen om genomsyn. Eftersom bolaget köpt in en större mängd maskiner/fordon till ett pris som exklusive mervärdesskatt har visat sig understiga skenbolagens inköpspriser och bolaget i regel har betalat in större delen av priset för maskinerna/fordonet till de s.k. skenbolagen innan dessa bolag har betalat de utländska säljarna fann dock förvaltningsrätten att avdrag för ingående moms bortföll pga. ond tro.

Kammarrätten delade förvaltningsrättens bedömning om att det inte fanns skäl för genomsyn enbart utifrån att leveransen skett direkt från den utländska leverantören. Kammarrätten konstaterade dock att det inte heller finns skäl att ifrågasätta att det är branschpraxis med förskottsbetalning samt att även om inköpspriserna understigit leverantörernas inköpspriser så har de inte varit så låga att det medfört ett utökat kontrollbehov. Mot denna bakgrund har inte Skatteverket visat att bolaget varit i ond tro.

2016-04-04