Warning: A non-numeric value encountered in /customers/3/b/8/skattejuristen.se/httpd.www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Regeringen undertecknade i oktober 2014 ett multilateralt avtal om att genomföra OECD:s globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (“AEOI”). OECD:s standard (Common Reporting Standard, ”CRS”) bygger på den amerikanska lagstiftningen FATCA:s modell med bilaterala avtal, som genomfördes fullt ut i svensk rätt per 1 april 2015. Direktivet trädde i kraft 1 januari 2016 och själva utbytet av information hänförlig till 2016 mellan medlemsstaterna kommer att ske under 2017.

För närvarande har 90 jurisdiktioner, inklusive Sverige, anslutit sig till OECD:s nya rapportstandard CRS. Majoriteten av länderna som ingått avtalet har förbundit sig att påbörja informationsutbytet under 2017 och resterande under 2018.

Under 2017 påbörjar följande länder det automatiska utbytet

Anguilla, Argentina, Barbados, Belgien, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna, Bulgarien, Caymanöarna, Colombia, Kroatien, Curacao, Cypern, Tjeckien, Danmark, Dominica, Estland, Färöarna, Finland, Frankrike, Tyskland, Gibraltar, Grekland, Grönland, Guernsey, Ungern, Island, Indien, Irland, Isle of Man, Italien, Jersey, Korea, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mauritius, Mexiko, Montserrat, Nederländerna, Niue, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Seychellerna, Slovakien, Slovenien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Trinidad och Tobago, Turks- och Caicosöarna, Storbritannien;

Resterande länder som har åtagit sig att påbörja automatiskt informationsutbyte 2018 är

Albanien, Andorra, Antigua och Barbuda, Aruba, Australien, Österrike, Bahamas, Belize, Brasilien, Brunei, Kanada, Chile, Kina, Cooköarna, Costa Rica, Ghana, Grenada, Hongkong (Kina), Indonesien, Israel, Japan, Kuwait, Marshallöarna, Macao (Kina), Malaysia, Monaco, Nya Zeeland, Panama, Qatar, Ryssland, Saint Kitts och Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Saudiarabien, Singapore, Sint Maarten, Schweiz, Turkiet, Förenade Arabemiraten, Uruguay

Bland länder som fortfarande inte har anslutit sig till informationsutbytet kan nämnas Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Bosnien och Hercegovina, Makedonien, Georgien, Vatikanstaten, Kazakstan, Libanon, Moldavien, Montenegro, Serbien och Ukraina.

Alla typer av kapitalinkomster (räntor, utdelningar, inkomster från vissa försäkringsavtal, livräntor och liknande) samt kontosaldon och kapitalvinster från försäljning av finansiella tillgångar som ger upphov till denna typ av inkomster ska rapporters.

Rapporteringskravet åligger samtliga finansiella institut, dvs. banker, förvaltare, mäklare, olika kollektiva investeringsinstrument, och specificerade försäkringsbolag.

Eftersom rapporteringskravet kommer avse alla konton som innehas av fysiska och juridiska personer, inklusive truster och stiftelser, kommer de deltagande länderna behöva utöva en mer fördjupad kundkännedom för att kunna uppfylla sina skyldigheter.

CRS har skattehemvist som grund, och till skillnad från FATCA baseras på medborgarskap. Således sker rapportering endast av personer som har skattemässig hemvist i något CRS-land.

Det ska påpekas att förutom automatiskt utbyte ger den nya överenskommelsen möjlighet till informationsutbyte på begäran och spontant utbyte av information.

2016-02-20